Training Jeugdzorgprofessionals

Training MatriXmethode

Namens het MatiXmethodeinstituut (www.matrixmethodeinstituut.nl) geef ik de flexibele training in de MatriXmethode. Dit houdt in dat je zelf leert alle aspecten van de MatriXmethode toe te passen binnen het werk wat je doet als hulpverlener. Je kunt hierdoor bijdragen aan meer rust in het hoofd van de jongeren en ouders van de gezinnen waarmee je werkt. Ook zijn vaste overtuigingen, allerlei trauma’s, angsten ect hiermee aan te pakken. Klik voor meer info over de MatriXmethode hier.

 

Training persoonlijke ontwikkeling;

In de komende periode ga ik een training ontwikkelen voor Jeugdzorgprofessionals waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Hierin leer je jouw kwaliteiten nog beter benutten en krijg je meer inzicht in wie jij bent en hoe je in elkaar zit. Waarom doe je wat je doet? Wat kan (onbewust) een belemmering zijn om je werk zo te doen zoals je dat in je hart het allerliefste zou doen? Veel van wat we doen doen we namelijk onbewust. Als je bewust wordt van waarom je iets doet of juist niet doet, kan je daar ook invloed op uitoefenen. Dan kom je erachter dat je nog zoveel meer kan dan dat je nu denkt…