De MatriXmethode is een effectieve manier om van veel problemen af te komen, zonder over de inhoud van het probleem te hoeven vertellen en waarbij eigen regie voorop staat. Heel fijn omdat het uitvoerig praten over problemen vaak als belastend wordt ervaren. Helemaal als vaak hetzelfde verhaal moet worden verteld. De methode is o.a. in te zetten bij angsten, emotionele problemen, trauma’s, faalangst, pesten, een vol hoofd, (o.a. ook bij ADD en ADHD), perfectionisme, verdriet, stress en (dreigende) burn-out.

Iedereen maakt in zijn leven leuke en minder leuke dingen mee. Veel van deze ervaringen worden opgeslagen in je langetermijngeheugen. De beleving van deze ervaringen spelen mee in het nu, en kunnen ervoor zorgen dat je je vervelend voelt, moe, niet komt tot stappen die je het liefst wel zou willen zetten. Je kan ook bang zijn dat bepaalde ervaringen in de toekomst weer zullen gebeuren en je probeert deze te ontwijken. Ieder mens heeft negatieve ervaringen opgeslagen in het langetermijngeheugen. Met de MatriXmethode kan je deze negatieve beleving van zien, horen, voelen, ruiken, proeven en denken ontladen en neutraal maken.

Bijzonder hoe effectief, simpel en snel deze methode werkt. In hooguit een paar sessies kan al veel resultaat worden bereikt. Persoonlijk heb ik al veel mensen mogen helpen met deze manier van werken.

Over de methode is veel terug te vinden op www.matrixmethode.nl

Naast het zelf toepassen van de methode in mijn praktijk ben ik ook trainer namens het MatriXmethodeinstituut  geef ik de flexibele training en geef ik ook de verschillende modules die worden aangeboden, bijvoorbeeld de module AET (angsten, emoties en trauma’s oplossen).

 

 

De werkzame elementen uit het wetenschappelijk onderzoek door Rieteke Hut (Psycholoog, onderzoeker, met jarenlange ervaring als coach en trainer)

Inhoudelijke elementen

 1. Bewustwording van eigen invloed op de beleving
  Client bewust maken van de mogelijkheid om de beleving van trauma gerelateerde herinneringen en toekomstbeelden te kunnen veranderen.
 1. Perceptuele Imaginaire Rescripting
  Aangestuurd door de MatriXvragen client perceptuele veranderingen in de opgehaalde herinnering laten aanbrengen waardoor de trauma gerelateerde herinnering zijn emotionele impact verliest (Hut, 2019)
 1. Actieve participatie van de client (‘common factor’)
  De client actief laten participeren in het therapeutisch proces waarbij een beroep wordt gedaan op de autonomie en zelf oplossend vermogen van client.

4 Hoop en vertrouwen (common factor)

 

Praktische elementen

 1. Focus
  Het houden van de focus op (het naarste detail) van het te ontladen fragment.
 1. Methodische manier van werken (common factor)
  Methodisch werken in de vorm van het exact uitvoeren van het standaardprotocol voorhet stellen van de MatriXvragen.
 1. Uit de inhoud blijven
  Het uitvoeren van de imaginaire perceptuele handelingen door de client waarbij een beroep wordt gedaan op de werking van ‘imagery’
  In plaats van het verbaal bespreken van trauma’s (Miguel-Alvaro & Crespo, 2019).
 1. Client ondersteunen en volgen in het vinden van de eigen oplossing.
  In een co-constructieve werkrelatie (common-factor) client eigen oplossingen laten vinden waarbij wordt samengewerkt als gelijkwaardige partners met verschillende expertises
 1. Rapport maken
  Het verbaal en (non)verbaal aansluiten bij client.
  Werkzaam element die een interventie effectiever maakt, ongeacht doel, doelgroep en soort interventie (van Yperen, Tom; Veerman, Jan Willem; Van den Berg, 2015)